logo UTButb.cz stáhnout
vyhledat budovu Vyhledávat
U11UPPER – Centrum kreativních průmyslů a podnikání
U1Fakulta technologická
U4Fakulta multimediálních komunikací
U2Bistro U2
U3Fakulta technologická – Ústav technologie potravin
U11Univerzitní institut – Vědeckotechnický park, Centrum transferu technologií
U44Fakulta multimediálních komunikací – Ústav marketingových komunikací
U4Menza U4 Univerzitní
U15Laboratorní centrum Fakulty technologické
U16Fakulta multimediálních komunikací – ateliéry
U5Menza U5 Jižní svahy
U56Vědeckotechnický park ICT
U5Fakulta aplikované informatiky
U6Koleje U6 „Antonínky“
U7Koleje U7 „Štefánky“
U13Restaurace U13
U12Koleje U12 „TGMka“
U13Univerzitní centrum a knihovna
U18Vzdělávací komplex UTB
U14Fakulta humanitních studií – Ústav zdravotnických věd
U2Fakulta managementu a ekonomiky
U17Centrum polymerních systémů
UH1Fakulta logistiky a krizového řízení
Fakulty
Koleje a menza
Ostatní součásti
Fakulta aplikované informatiky
U5Fakulta aplikované informatiky
Fakulta technologická
U3Fakulta technologická - Ústav technologie potravin
U15Laboratorní centrum Fakulty technologické
U1Fakulta technologická
Fakulta managementu a ekonomiky
U2Fakulta managementu a ekonomiky
Fakulta multimediálních komunikací
U16Fakulta multimediálních komunikací - ateliéry
U44Fakulta multimediálních komunikací - Ústav marketingových komunikací
U4Fakulta multimediálních komunikací
Fakulta logistiky a krizového řízení
UH1Fakulta logistiky a krizového řízení
Fakulta humanitních studií
U14Fakulta humanitních studií – Ústav zdravotnických věd
U18Vzdělávací komplex UTB
U2Bistro U2
U4Menza U4 Univerzitní
U5Menza U5 Jižní svahy
U6Koleje U6 „Antonínky“
U7Koleje U7 „Štefánky“
U13Restaurace U13
U12Koleje U12 „TGMka“
U11UPPER – Centrum kreativních průmyslů a podnikání
U11Univerzitní institut – Vědeckotechnický park, Centrum transferu technologií
U56Vědeckotechnický park ICT
U13Univerzitní centrum a knihovna
U17Centrum polymerních systémů